Home › Organisatie

VluchtelingenWerk Oost Nederland

Locatie Harderwijk

VluchtelingenWerk Oost Nederland is een organisatie waar vrijwilligers zich belangenloos inzetten om vluchtelingen en nieuwkomers op weg te helpen in hun nieuwe omgeving. Zij worden ondersteund door beroepskrachten. Ook oudkomers kunnen een beroep doen op onze diensten.
VluchtelingenWerk Oost Nederland biedt:
*begeleiding bij vestiging in de gemeente, vb. aanvraag huurtoeslag, school zoeken voor kinderen
*begeleiding bij integratie in de gemeente, vb. taalbegeleiding, hulp bij zoeken naar (vrijwilligers)werk, budgetteren
*een info en adviespunt
*begeleiding in asielprocedure
*publieksvoorlichting

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

VluchtelingenWerk Oost Nederland - Locatie Harderwijk
Verbonden aan:
Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland

www: VluchtelingenWerk Oost Nederland

Bezoekadres
Gelreweg 4-d
3843AN Harderwijk

tel 0341 424806
fax 0341 434940
harderwijk@svmg.nl
VluchtelingenWerk Oost Nederland - Locatie Harderwijk
Gelreweg 4-d
3843AN Harderwijk

Laatste controle op 26 oktober 2015